Chuyển nhượng căn hộ Astral city

Đăng ký gửi bán căn hộ ASTRAL CITY

Rổ hàng chuyển nhượng căn hộ ASTRAL CITY

STT Mã căn hộ Tháp Loại căn Diện tích Giá bán View Ghi chú
1 A3.1x.17 The Rigel 1 phòng ngủ 53,94m2 2 tỷ 1xx Nội Khu Chi Thắm - Cần tiền gấp Liên hệ
2 A3.3x.10 The Rigel 2 phòng ngủ 66,45 2 tỷ 6xx QL13, Landmart 81 Chị Ngọc - Chênh nhẹ hoặc bằng giá hd Liên hệ
3 A3.3x.06 The Rigel 1 phòng ngủ 55,53m2 2 tỷ 5xx Ngoại khu Chị An cần bán gấp Liên hệ
4 A3.1x.05 The Rigel 1 phòng ngủ 46,73m2 1 tỷ 7xx Ngoại khu Anh Dương Liên hệ
5 A3.0x.12 The Rigel 2 phòng ngủ 66,45m2 2 tỷ 7xx QL13, Landmart 81 Chị Bình Liên hệ
6 A4.2x.20 The Sirius 1 phòng ngủ 62,71m2 2 tỷ 5x0 Ngoại khu Chị Bình Liên hệ
7 A4.0x.20 The Sirius 2 phòng ngủ 62,79 2 tỷ 6xx Ngoại khu Anh Phát Liên hệ
8 A3.2x.12 The Rigel 2 phòng ngủ 66,45m2 2 tỷ 7xx QL13, Landmart 81 Chị Minh Liên hệ
9 A3.2x.11 The Rigel 2 phòng ngủ 66,45 2 tỷ 7xx QL13, Landmart 81 Chị Minh Liên hệ
10 A4.2x.02 The Sirius 1 phòng ngủ 49,76 m2 1 tỷ 8xx Thủ Dầu Một, Dĩ An Chị Oanh Liên hệ
11 A4.1x.01 The Sirius 1 phòng ngủ 55,21 m2 2 tỷ 2xx Thủ Dầu Một, Dĩ An Anh Tích Liên hệ
12 B3.0x.21 The Lyra 1 phòng ngủ 34,08 m2 1 tỷ 7xx Nội Khu Chị Hạnh, Officetel Liên hệ
13 A4.2x.05 The Sirius 1 phòng ngủ 53,94 m2 1 tỷ 9xx Ngoại khu Anh Nhật Liên hệ
14 A4.3x.19 The Sirius 1 phòng ngủ 53,55m2 1 tỷ 9xx Suối nhiệt đới Anh Trần Liên hệ
15 A4.3x.02 The Sirius 1 phòng ngủ 49,76 1 tỷ 9xx Thủ Dầu Một, Dĩ An Anh Quý Liên hệ
16 A2.2x.11 The Gemini 1 phòng ngủ 56,85 m2 2 tỷ 6xx QL13, Landmart 81 Chị Trang Liên hệ
17 A4.2x.15 The Sirius 2 phòng ngủ 62,32m2 2 tỷ 6xx Suối nhiệt đới Chị Nguyên Liên hệ
18 B2.0x.21 The Lyra 1 phòng ngủ 34,03m2 1 tỷ 8xx Nội Khu Chị Hạnh Liên hệ
19 A2.3x.05 The Gemini 1 phòng ngủ 56,15m2 2 tỷ 5xx Nội Khu Chị Na. Cần bán gấp Liên hệ
20 A3.2x.13 The Sirius 2 phòng ngủ 66,45m2 2 tỷ 6xx QL13, Landmart 81 Chị Na Liên hệ
21 A3.2x.18 The Rigel 2 phòng ngủ 62,27 2 tỷ 4xx Nội Khu Chị Tiên. Cần bán gấp Liên hệ
22 A3.1x.15 The Rigel 2 phòng ngủ 67,25 m2 3 tỷ 0xx Nội Khu Anh Bửu, Căn góc Liên hệ
23 A4.2x.18 The Sirius 1 phòng ngủ 53,55 m2 2 tỷ 0xx Suối nhiệt đới Chị Hòa Liên hệ
24 A4.1x.16 The Sirius 2 phòng ngủ 62,32m2 2 tỷ 1x0 Suối nhiệt đới Chị Sương, Chênh nhẹ Liên hệ
25 A4.0x.11 The Sirius 2 phòng ngủ 67,25m2 2 tỷ 5xx Suối nhiệt đới Anh Nam. Căn góc Liên hệ
26 A4.3x.01 The Sirius 1 phòng ngủ 55,21 m2 2 tỷ 0x Ngoại khu Anh Lộc Liên hệ
27 A4.2x.18 The Sirius 2 phòng ngủ 62,71m2 2 tỷ 3xx QL13, Landmart 81 Anh Sang Liên hệ
28 A4.2x.03 The Sirius 1 phòng ngủ 72,66 m2 2 tỷ 7xx Ngoại khu Chị Giang Liên hệ
29 A3.1x.17 The Rigel 1 phòng ngủ 53.94m2 2 tỷ 0xx Nội Khu Chị Hồng, Cần tiền nên muốn sang nhượng gấp Liên hệ
30 A4.1x.12 The Sirius 2 phòng ngủ 62,32 2 tỷ 4xx Suối nhiệt đới Chị Hồng Liên hệ
31 A3.2x.01 The Rigel 2 phòng ngủ 62,86 2 tỷ 6xx Nội Khu Chị Khuê Liên hệ
32 A4.0x.08 The Sirius 1 phòng ngủ 53,94 m2 2 tỷ 0xx Nội Khu Anh Anh Liên hệ
33 A4.3x.12 The Sirius 2 phòng ngủ 62,32 m2 2 tỷ 3xx Nội Khu Chị Hoa Liên hệ
34 A3.0x.15 The Rigel 2 phòng ngủ 67,25 m2 2 tỷ 6xx Nội Khu Anh Quang, Căn Góc Liên hệ
35 A3.0x.07 The Rigel 2 phòng ngủ 65,60m2 2 tỷ 2xx Ngoại khu Chị Tuyền, Cần bán gấp Liên hệ
36 A4.2x.17 The Sirius 2 phòng ngủ 62,32 m2 2 tỷ 3xx Nội Khu Chị Thảo Liên hệ
37 A4.2x.18 The Sirius 2 phòng ngủ 62,73 m2 2 tỷ 2xx Nội Khu Chị Dung Liên hệ
38 A3.0x.08 The Rigel 2 phòng ngủ 70,15 m2 2 tỷ 7xx Landmart 81 Anh Lộc, căn góc Liên hệ
39 A3-2x-07 The Rigel 2 phòng ngủ 65,60 m2 2 tỷ 5xx Ngoại khu Chị Phụng Liên hệ
0788 588 199
0788 588 199
Zalo chat Đăng ký nhận thông tin